Tenisa centra pārbūve

Informācija par tenisa centra pārbūvi

Laika posmā no 2017.gadam līdz 2019.gadam tiek veikta apjomīga tenisa centra “Lielupe” pārbūve. Pārbūve tiek īstenota četros posmos:

1.posma būvdarbi tika uzsākti 2017.gada vasaras beigās un tās ietvaros līdz 2018. gada vasaras sezonai tiks izbūvēti 8 tenisa laukumi, viens cietais tenisa laukums, kā arī tiks izbūvēta saimniecības infrastruktūra, tiks veikta teritorijas labiekārtošana, tiks izbūvēta autostāvvieta un inženierkomunikācijas. Vienam no jaunajiem tenisa laukumiem tiks izbūvētas arī tribīnes un sacensībām atbilstošs apgaismojums. Šodien noslēgtā būvniecības līguma summa ir 2,347 miljoni eiro bez PVN.

2.posma un 3.posma būvdarbi tiks uzsākti 2018.gadā un to ietvaros tiks izbūvēta jauna slēgto laukumu halle, kas atbildīs starptautisku sacensību organizēšanas nosacījumiem un tajā tiks radīti jauni sporta un veselības pakalpojumi. Papildu tam, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu energoefektivitātes uzlabošanai, tiks veikta esošās slēgto laukumu halles pārbūve un tiks savienotas abas – jaunā un pārbūvētā esošā - tenisa halles.

4.posmu īstenos Jūrmalas pilsētas pašvaldība un tās uzņēmums “Jūrmalas ūdens”, veicot lietus ūdens kolektora pārbūvi O. Kalpaka prospektā, pārbūvējot infrastruktūru no ēkas O. Kalpaka prospektā 16 (tenisa centrs) līdz Vikingu ielai.

Kontakti

SIA "Tenisa centrs "Lielupe"
O.Kalpaka prospekts 16,
Jūrmala, LV-2010, Latvija

+371 67754969
+371 67752375
info@tenisslielupe.lv

Rekvizīti

SIA “Tenisa centrs “Lielupe””
Reģ. Nr. 40003030774
O.Kalpaka pr.16, Jūrmala, LV-2010
Tālr.: 67754969
Valsts kase, TRELLV22
Konts: LV35TREL9152460000000
A/S Swedbanka, HABALV22
Konts: LV86HABA0001407038772

Valdes loceklis Elmārs Martinsons

Kā mūs atrast

©2018 Nacionālais tenisa centrs "Lielupe"

Search