Vēsture

Vēsture

Pirmās ziņas periodikā par tenisa laukumiem un tenisa spēli Lielupes teritorijā saistās ar 1932.gadu. Pēckara periodā tika uzbūvēta vasaras kortu māja, tiesnešu paviljons, centrālais korts ar nelielām tribīnēm. 1983.gadā, gatavojoties Eiropas čempionātam tenisā amatieriem, tiek veikta bāzes rekonstrukcija. 1989.gadā ekspluatācijā tiek nodota slēgtā tenisa halle un izveidots Valsts tenisa centrs „Lielupe”. Tenisa centrs „Lielupe” kļūst par prestižāko tenisa bāzi ne tikai Latvijā, bet arī visā Padomju Savienībā. Šajā bāzē risinājušies daudzi starptautiskie turnīri, Eiropas čempionāti, Labas gribas spēles, Dēvisa kausu izcīņas sacensības un turnīri ar pasaules klases tenisistu piedalīšanos.

Tenisa centram „Lielupe” ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.novembra lēmumu piešķirts Nacionālās sporta bāzes statuss.

Darbības mērķis:

Nacionālas sporta bāzes „Tenisa centrs „Lielupe”” darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt tenisa, kā arī citu sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem apstākļus atbilstošus starptautisko sporta veidu federāciju prasībām un noteikumiem.

Ilgtermiņa mērķis:

Tenisa centra „Lielupe”” ilgtermiņa mērķis ir pie labvēlīgiem apstākļiem izveidot unikālu sporta centru, kas sniegtu ieguldījumu tenisa nozares attīstībā un Latvijas vārda popularizēšanā pasaulē.

Kontakti

SIA "Tenisa centrs "Lielupe"
O.Kalpaka prospekts 16,
Jūrmala, LV-2010, Latvija
+371 29107863
+371 67754969
info@tenisslielupe.lv

Rekvizīti

SIA “Tenisa centrs “Lielupe””
Reģ. Nr. 40003030774
O.Kalpaka pr.16, Jūrmala, LV-2010
Tālr.: 67754969
Valsts kase, TRELLV22
Konts: LV35TREL9152460000000
A/S Swedbanka, HABALV22
Konts: LV86HABA0001407038772

Valdes loceklis Guntis Zālītis

Kā mūs atrast

©2020 Nacionālais tenisa centrs "Lielupe"

Search